Aktuality

Čo nás čaká v 1. polroku?

Stará Turá

Naše schôdzky

|Každú stredu
16:00
Denné centrum, Stará Turá

Je po prázdninách a my už veselo zarezávame v klubovni. Vznikajú prvé plány a predsavzatia, už sme si zahrali zopár hier a prijímame nových členov. Kto si myslíte, že by vás to s nami bavilo, nech sa páči, naše dvere sú otvorené. 

Stretávame sa každú stredu v Dennom centre v Starej Turej /bývalý klub dôchodcov/. Celý rok prijímame nových členov, najlepšie žiakov 4.-6. ročníka ZŠ. Sme tu pre každého od 16:00 do 17:30. Tešíme sa na vás 🙂