Aktuality

25. NOVEMBER = I ACT action day

Stará Turá

25. novembra sme sa zapojili do celosvetovej akcie s názvom I ACT (v preklade JA KONÁM). Na mapke nižšie vidíte, že sa zapojila mládež z celého sveta – a my Stará Turá sme medzi nimi!

I ACT je projekt medzináorganizácie IFM-SEI, ktorej je Fénix členom už nejaký ten rok. Cieľom projektu je prevencia sexuálneho násilia využitím prístupu ACTIVE BYSTANDER (aktívneho pozorovateľa). Byť aktívnym pozorovateľom znamená prevzatie zodpovednosti a voľba konať, keď vidíme, že sa sexuálne násilie deje alebo by k nemu mohlo dôjsť. Možno sa zdá, že konanie jednotlivca nič nezmení, ale všetci spolu máme väčšiu šancu.

Ďalšie informácie o projekte:

2% nám pomôžu

Radi by ste podporili našu činnosť, aktivity a projekty? Môžete nám venovať 2%, ktoré nám v práci s deťmi a mládežou veľmi pomôžu. Informácie o našej organizácii nájdete tu, na našom webe.

Naším zámerom je pomáhať deťom a mladým ľuďom, aby sa naučili využívať svoj voľný čas pre dobro všetkých naokolo i pre napredovanie seba samých. Snažíme sa nielen pomôcť našim mladým členom pripraviť sa na svet, aký bude, ale aj vznietiť v nich záujem a snahu osobne sa podieľať na tvorení sveta, v akom by chceli žiť, a tiež pomôcť im získavať schopnosti a skúsenosti, ktoré na to budú potrebovať.

Všetkým priaznivcom a podporovateľom ďakujeme.

AKO NA TO?

  1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  2. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z vašej zaplatenej daneto je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.
  3. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
  4. Prosím,  zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov, aby prijímateľ vedel, že ste mu VY zaslali svoje 2%. 
  5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 20.4.2018 k nám do klubovne, my ich odovzdáme na daňový úrad

    Údaje organizácie:

Názov: Detská organizácia FÉNIX, o.z.
Sídlo: Račianska 72, 831 03 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 17310920

PRÍLOHY: 

Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby (už vyplnené pre DO FÉNIX)

 

Naše schôdzky

|Každú stredu
16:00
Denné centrum, Stará Turá

Prázdniny skončili a aby sme dodržali tradíciu. Prvá schôdzka bola prvú septembrovú stredu!!! 

Stretávame sa každú stredu v Dennom centre v Starej Turej /bývalý klub dôchodcov/. Celý rok prijímame nových členov, najlepšie žiakov 4.-6. ročníka ZŠ. Sme tu pre každého od 16:00 do 17:30. Tešíme sa na vás 🙂