Aktuality

Hodina deťom

09. novembra 2018
Stará Turá

Zapojili sme sa do zbierky Hodina deťom, ktorú organizuje Nadácia pre deti Slovenska. V našom meste sa pokúsime osloviť dobrých ľudí, ktorí chcú prispieť na podporu voľnočasových aktivít deti a mládeže na Slovensku. Zbierka prebehne 9.11.2018

Čo nám zapojenie prinesie?
• Dobrý pocit a istotu, že ste pomohli tomu, aby sa svet detí a mladých
ľudí, ktorí to potrebujú, menil k lepšiemu.
• Príklad spoločenskej zodpovednosti v praxi pre našich členov
• Možnosť rozvíjať sociálne zručnosti mladých ľudí – prekonať samých seba,
komunikovať s ľuďmi, naplánovať si celý deň, spolupracovať v tíme
• Východiskový bod pre diskusie o spoločenských témach, o školskom systéme,
dobrovoľníctve, aktívnom občianstve, o hodnote pomoci.

Bližšie informácie nájdete na www.hodinadetom.sk

2% nám pomôžu

Veľmi pekne ďakujeme všetkým priaznivcom, ktorí nám odovzdali 2%.
Veľmi nám pomôžu pri našich voľnočasových aktivitách, použijeme ich zmysluplne a efektívne.

Naše schôdzky

|Každú stredu
16:00
Denné centrum, Stará Turá

Je po prázdninách a my už veselo zarezávame v klubovni. Vznikajú prvé plány a predsavzatia, už sme si zahrali zopár hier a prijímame nových členov. Kto si myslíte, že by vás to s nami bavilo, nech sa páči, naše dvere sú otvorené. 

Stretávame sa každú stredu v Dennom centre v Starej Turej /bývalý klub dôchodcov/. Celý rok prijímame nových členov, najlepšie žiakov 4.-6. ročníka ZŠ. Sme tu pre každého od 16:00 do 17:30. Tešíme sa na vás 🙂