Druhá schôdza detskej rady

Dňa 25.2.2015 (streda) sa počas schôdzky Detskej organizácie Fénix UO Stará Turá uskutočnila aj 2.schôdza Detskej Rady. Na schôdzi sa prejednávali krátkodobé projekty súvisiace so životným prostredím, ktoré má na starosti Veronika Michalková. Prejednávaná bola spolupráca s OZ Krajina Karpaty a tiež spolupráca so ZŠ v Starej Turej. Dlhodobé úlohy má na starosti veronika Trnková. Tieto projekty budú zamerané na tému Ľudské práva.

Zápisnica zo schôdze je k stiahnutiu tu »