Aktivity a projekty

 

Zobuď sa a poď!

Etapová hra “Zobuď sa a poď!” bola určená pre 9 najaktívnejších detí zkaždej územnej organizácie. Vytvorili detskú radu a stali sa tak predĺženou rukou predsedov územných organizácií. Táto etapová hra sa uskutočnila v roku 2015.

 

Preži v prírode

Projekt so zameraním na podporu a rozvoj trávenia voľného času detí v prírode. Jeho hlavnou úlohou bolo počas jedného dňa predstaviť deťom druhého stupňa možnosti trávenia voľného času v prírode. Aktivity boli podporené súťažou medzi triedami o zaujímavé ceny.

Čítaj viac »

 

Obnov si svoj exponát

Tento projekt má za úlohu ukázať deťom a mladým ľuďom možnosti zmysluplného trávenia svojho voľného času. V spolupráci so Železničným múzeom Stará Turá sme pripravili možnosť podieľať sa na reštaurovaní múzejného exponátu z okolia Starej Turej – mechanickej predzvesti.

Čítaj viac »

 

Naše Ekomesto

Projekt s ekologickým zameraním, ktorý si kladie za cieľ prakticky predstaviť ekológiu dvoma cestami: jednou je výtvarná súťaž pre deti 1. stupňa ZŠ, druhou potom fotografická súťaž pre všetky vekové kategórie. Záverom projektu bude výstava ocenených diel prístupná širšej verejnosti.

Čítaj viac »

 

Bunker vo Vetešovom jarku

Bývalá partizánska nemocnica na úpätí Bielych Karpát, neďaleko vrchu Javorina, o ktorú sa staráme a zveľaďujeme si ju. Pravidelne sem chodíme na bicykli alebo pešo, na turistické pochody a brigády.

Čítaj viac »