Zobuď sa a poď!

O projekte

 

Etapová hra “Zobuď sa a poď!” je určená pre 9 najaktívnejších detí zkaždej územnej organizácie. Vytvoria detskú radu a stanú sa tak predĺženou rukou predsedov územných organizácií.

Čítaj viac »

Prvá schôdza detskej rady

 

Dňa 11.2.2015 začala činnosť naša detská rada. Činnosť začala prvou členskou schôdzou na ktorej si členovia v tajnej voľbe zvolili svojho predsedu. Za predsedu bola zvolená Vladka Vávrová.

Čítaj viac »

Druhá schôdza detskej rady

 

Dňa 25.2.2015 (streda) sa počas schôdzky Detskej organizácie Fénix UO Stará Turá uskutočnila aj 2.schôdza Detskej Rady. Na schôdzi sa prejednávali krátkodobé projekty súvisiace so životným prostredím.

Čítaj viac »

Ej ekológia vie byť zábavná

 

Fénixáci a žiaci štvrtého ročníka ZŠ v Starej Turej dnes navštívili zberný dvor mesta, kde sa dozvedeli mnoho zaujímavých vecí o separácii odpadu. Videli ako sa triedia jednotlivé druhy odpadu -papier , plasty, kov, sklo …

Čítaj viac »

Výlet do NPR Čachtický vrch

 

V sobotu 21.3.2015 o 8:15 sa na železničnej stanici stretli turisti. Ich zámerom bolo ako tradične otvoriť turistickú sezónu výstupom na Plešivec a následne na Čachtický hrad.

Čítaj viac »

Čistenie Dubníka

 

V nedeľu ráno sa Fénixáci stretli s ďalšími ľuďmi, ktorým nie je ľahostajná príroda v rekreačnej oblasti Dubník. Rozdali sme si rukavice, vrecia a zberače na odpad. Nič nám už nebránilo v tom, aby sme sa pustili do práce.

Čítaj viac »