Obnov si svoj exponát

Tento projekt má za úlohu ukázať deťom a mladým ľuďom možnosti zmysluplného trávenia svojho voľného času. V spolupráci so Železničným múzeom Stará Turá sme pripravili možnosť podieľať sa na reštaurovaní múzejného exponátu z okolia Starej Turej – mechanickej predzvesti.

Pokračujte na…