Osobnosť mesta Stará Turá

08. marca 2024
.

Ing. Peter Ištoňa – cenu Osobnosť mesta za dlhoročnú aktívnu a tvorivú výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi a mládežou, za aktívnu občiansku angažovanosť v meste

https://www.staratura.sk/item/v-piatok-832024-primator-mesta-ocenil-naj-osobnosti-uplynuleho-roka-2023/