Prvá schôdza detskej rady

Dňa 11.2.2015 začala činnosť naša detská rada. Činnosť začala prvou členskou schôdzou na ktorej si členovia v tajnej voľbe zvolili svojho predsedu. Za predsedu bola zvolená Vladka Vávrová. Okrem predsedu si rada zvolila aj oficiálny názov ktorý znie KROFKY. A tu už je naša detská rada osobne »

Predsedkyňa ďalej rozdelila zodpovednosť za jednotlivé projekty a činnosti ostatným členom.  Zápisnica zo schôdze je k stiahnutiu tu »