Poď von!

07. októbra 2017
.

Ráno som sa ja s mojou rodinou, Duškom, Peťom a Gaťom dopravil do bunkra, aby sme všetko prichystali ešte pred príchodom návštevníkov. Práce bolo celkom veľa. Ja s Duškom sme najprv šúpali zemiaky, a potom sme upratovali. Gaťo mal na starosti oheň a rúbal drevo (a aj sekery). Moji rodičia varili guláš. Neskôr som išiel s Gaťom prichystať hru čo som mal na starosti. Ako zázrakom sme všetko stihli dorobiť a z diaľky sme už počuli hlasy natešených ľudí. Najprv prišli naši členovia, neskôr už aj rodičia a iní známi. Všetci jedli guláš, ktorý bol vážne výborný, relaxovali a bavili sa. Medzičasom som si zapísal tímy, čo sa mali zúčastniť hry a pomaly som ich v určitých časových intervaloch posielal na strastiplnú cestu čo ich čakala. Moja hra pozostávala z dvoch častí. V prvej dostali do ruky buzolu. Bol som prekvapený, lebo ani jeden zo zúčastnených ju nevedel ovládať. Jedinou výnimkou boli Milanko a Barča, ktorí si ešte základy pamätali. Podľa indícií museli tímy postupovať trasou čo som navrhol. Na konci bolo prvé heslo, ktoré mi mali prísť povedať. Po tom, ako tak učinili som im dal papierik so “súradnicami”. Tie mali použiť pri pamätnej tabuli, kde mali odhaľovať písmenká výsledného hesla. Keď dostali všetky písmená museli ich správne zoradiť a výsledné heslo mi prísť povedať. Nakoniec to zvládli všetky tímy. Niektorí boli šikovní, niektorí zas toľko nie. Na prvých troch miestach skončili 3 tímy, ktoré mali rovnaký čas a to 9 minút. Boli to Balvany (Karin, Ivanka, Nikolienka a Maruška), Mušník & spol. (Milanko a Kika) a Barčin tím (Barča a jej priateľ Martin). Každý z nich dostal čokoládu. A ostatné tímy ? Niektorí sa zmierili s tým, že sa neumiestnili a niektorí sa nezmohli na nič iné než sa mi prísť sťažovať, vyhovárať a obviňovať ma. “Bol náročný terén! Bola moc zložitá hra! Nevedeli sme nájsť ihličnatý stom, na ktorom bol ďalší papierik!” takéto výmysly padali z úst ľudí, ktorí neskončili na prvých miestach, ale pri tom si ani nevedia predstaviť aké náročné je nejaký podobný program zorganizovať. Okrem tohoto si myslím, že hra bola priam dokonalá. To isté samozrejme platí aj o akcií, ktorá sa mi taktiež veľmi páčila. Neskôr už ľudia začali pomaly vyrážať domov. Upratali sme po sebe ešte a išli sme aj my. Teším sa na budúci ročník.