Stanovačka na Kamennom moste

09. - 11. júna 2023
.