Otvorenie výstavy Naše Ekomesto

29. novembra 2013
.

Projekt s ekologickým zameraním, ktorý si kladie za cieľ prakticky predstaviť ekológiu dvoma cestami: jednou je výtvarná súťaž pre deti 1. stupňa ZŠ, druhou potom fotografická súťaž pre všetky vekové kategórie.

Záverom projektu bola výstava ocenených diel prístupná širšej verejnosti.

Slávnostné otvorenie tejto výstavy sa konalo 29. novembra v Dome Kultúry Javorina. Prizvaní boli víťazi výtvarnej aj fotografickej súťaže, zástupcovia školy a mesta Stará Turá, ale aj široká verejnosť. Odovzdávania cien a vyhlásenia víťazov sa ujal predseda Detskej Organizácie FÉNIX Stará Turá, Peter Ištoňa. Návštevníci sa mohli tešiť aj na ukážku recyklácie papiera, a rôzne ďalšie informácie s ekologickým zameraním.