Preži v prírode

14. mája 2014
.

Ráno sme sa stretli na námestí a rozdelili si stanoviská. Pripravili sme potrebné veci a pomaly mohli chodiť deti 6. ročníka. Na námestí sa rozdelili do 4 skupín a každá skupina prešla všetky stanoviská.

Na našom stanovisku deti maľovali svoje turistické známky. Nakreslili si rôzne obrázky, ktoré boli na konci vyhodnotené ako aj ostatné disciplíny. Na konci sa všetko vyhodnotilo a trieda, ktorá vyhrala získala odmeny. Deti dostali brožúru, na ktorej sa podielali deti a dospelí z Detskej organizácie Fénix Stará Turá. Je to príručka Ako prežit v prírode, ktorá pomôže všade v prírode.

Nika

Pokračujte na…

Ráno sme doniesli veci a čakali kým všetci prišli. Potom ssa rozdelili úlohy a išli sme na určené stanovištia. Neskôr prišli všetci šiestaci. Všetci boli rozdelení do 4 skupín. Každá skupina navštívila každé stanovište. Vedúci stanovíšť ich bodovali. Nakoniec sa vyhodnotili skupiny. Víťazná trieda vyhrala brožúry Ako prežiť v prírode a nejaké sladké odmeny. Potom sme všetko upratali a išli domov.

Verča

Dneska 14. 5. 2014 sme zorganizovali súťaže pre deti 6. ročníka. Na našom stanovisku deti a naši potenciálny noví členovia stavali stany aj z ohniskom. Porozprávali sme im o prírode a o prežití v prírode. Na koniec sme urobili malú prezentáciu zakladania ohňa. Bolo úplne super. Teším sa na ďalšiu akciu.

Filip

Dnes ráno sme sa stretli na námestí. Potom sme išli nad Tesco a pripravili sme súťaže. Ja so samom sme boli s Barčou a mali sme na starosť Kvíz o milióny.

Marek

Dnes ráno sme sa stretli na námestí. A potom sme každý išli na nejaké stanovisko. A keď sme to pripravili, prišli žiaci šiesteho ročníka. Po vyhodnotení žiaci odišli.

Matúš