Aj ekológia vie byť zábavná

20. marca 2015
.

Fénixáci a žiaci štvrtého ročníka ZŠ v Starej Turej dnes navštívili zberný dvor mesta, kde sa dozvedeli mnoho zaujímavých vecí o separácii odpadu. Videli ako sa triedia jednotlivé druhy odpadu -papier , plasty, kov, sklo … Bola im ukázaná triediaca linka a lis. Zlisované plastové flaše v balíkoch ktoré vážili až 200kg jeden. Spracovanie bioodpadu , ktoré bolo nepochybne najzaujímavejšie. Mohli si pozrieť niektoré zaujímavé stroje nielen z vonku ale i z vnútra.

Za tento krásny deň ďakujeme vedeniu Technických služieb, ktoré nám všetko umožnilo.

Barča

Pokračujte na…