Čistenie okolia Dubníka

11. apríla 2015
.
V nedeľu ráno sa Fénixáci stretli s ďalšími ľuďmi, ktorým nie je ľahostajná príroda v rekreačnej oblasti Dubník. Rozdali sme si rukavice, vrecia a zberače na odpad. Nič nám už nebránilo v tom, aby sme sa pustili do práce. Niekoľko skupín dospelých i detí si rozdelilo terén a začali plniť vrecia. Prvé vrece, druhé, tretie… Po asi troch hodinách sme sa unavení, ale s pocitom spokojnosti, že sme spravili niečo pre prírodu v okolí nášho mesta, sústredili pri penzióne Hájenka, kde nás čakalo chutné občerstvenie a zaslúžený oddych. Neskôr sa o zábavu postarali kone, na ktorých sa vozili malí i veľkí.
Barča

Pokračujte na…

 


V Nedeľu sme za zišli o 8:00 u evanjelického kostola. Vyrazili sme na Dubník kde nám dali pokyny, igelitové vrecia, rukavica a niektorým aj také chňapátka na odpadky. Začali sme čistiť Dubník. Smeti bolo dosť a zaplnili sme veľa vriec. Trasu sme mali od horného parkoviska, po ceste cez priehradu do lesa a naspäť k penziónu Hájenka. Tam nás čakal guláš, ktorý bol úplne parádny. Potom sme sa tam vozili aj na koňoch a išli domov. Bolo to super.
Krko