Ocenenie dobrovoľníkov v Starej Turej

11. novembra 2015
.

Dobrovoľník je človek, ktorý podporuje dobrú vec, prispieva k zlepšovaniu ľudského života a to všetko bez nároku na akýkoľvek honorár.

Dobrovoľník je človek, pre ktorého je motivácia oveľa dôležitejšia ako akákoľvek iná sila, a pre ktorého je uznanie za dobre odvedenú prácu tou najlepšou odmenou. “Práve na túto skupinu občanov sa zameralo Mesto Stará Turá v spolupráci s Komisiou pre sociálne veci a bývanie, aby ich zviditeľnilo a poďakovalo sa im za obetavú, v mnohých prípadoch i desaťročia trvajúcu dobrovoľnícku aktivitu.” napísala v článku Ocenenie dobrovoľníkov poslankyňa MsZ Stará Turá Júlia Bublavá. A práve medzi ocenenými dobrovoľníkmi bol aj náš predseda Ing. Peter Ištoňa.

Celý článok si môžete prečítať na dole uvedenej adrese, a my s radosťou pripájame ďakovný list, ktorý dostal náš predseda za svoju dlhoročnú prácu. http://www.staratura.sk/item/ocenenie-dobrovolnikov/

list_ST