Magická 8 – Druhá úloha

29. novembra 2017
.
November bol zameraný na komunikáciu v cudzích jazykoch. Bolo to lepšie ako mesiac Október aj v novích znalostiach ale aj v lepších aktivitách. Prvá hra alebo Aktivita bola Dvojjazyčné pexeso:
Doniesli sme si na schôdzku  pexeso ktoré bolo v Jazykoch angličtina, slovenčina a čeština. Hrali sme v štyroch týmoch po dvoch a vyhrali členky Maruška a Ivanka s počtom 13 párov
No druhá hra bola už niečo úplne iné mali sme si vytvoriť vlastný slovník.
Vybrali sme si jazyk francúzština. Ku každému písmenku v abecede sme si  mali nájsť jedno francúzke slovo ktoré sa na dané písmeno začína. Táto aktivita bola celkom zaujímavá a poučná.
V tretej hre Pieseň sme sa rozdelili na dva tými chalanov a dievčat. V tejto hre išlo o to aby sme si každá skupina našli pesničku v inom jazyku pustili to druhej skupine a tá mala uhádnuť o čom sa v tej piesní spieva. Tým dievčat si zvolilo pesničku Hello a tým chalanov si zvolilo pesničku
somewhere over the rainbow. Vyhral tým chalanov lebo vedeli lepšie po Anglicky.
Štvrtá hra bola veľmi jednoducha. Išlo v nej o to že niekto zo skupiny má vytvoriť vlastné puzzle a ostatný sa ich mali pokúsiť zložiť.
Piata hra bola celkom zaujímavá ale aj nás trochu potrápila. V hre išlo o to že sme si mali nájsť obrázky ktoré vysvetľujú dôvody prečo sa učiť cudzí jazyk. Z viacerých obrázkov sme vytvorili nástenku.
Žoldy