Cesta rozprávkovým kráľovstvom

06. - 07. júna 2020
.

Každoročný deň detí v Parku miniatúr v obci Podolie sa už bez nás nezaobíde. Za dodržania všetkých hygienických opatrení sme tento rok boli opäť pri tom. Každoročne organizované podujatie pri príležitosti Dňa detí v Parku miniatúr v obci Podolie patrí medzi naše tradičné podujatia. Už niekoľko rokov chodíme vždy na dva dni pomáhať organizovať Cestu rozprávkovým kráľovstvom, ktorá deťom predstaví pomedzi miniatúry hradov mnoho klasických aj moderných rozprávok. Naši členovia aj tento rok nechýbali a už v sobotu ráno sa prezliekli do svojich kostýmov. Na jednotlivých stanovištiach porozprávali svoj rozprávkový príbeh a potom deťom vysvetlili ich úlohu. Odpovede na otázky od Shreka, prekážková dráha od statočných rytierov či hľadanie súhvezdí na nebeskej oblohe s Večernicou. Tieto a mnohé iné „bezkontaktné“ stanovištia, aké tento rok museli byť čakali na návštevníkov a deti. Ak deti prešli všetky stanovištia, vylúštili tajničku a splnili úlohy, vyslúžili si pečiatku na účastnícku kartičku. S tou potom zavítali k múdrej sove, ktorú už roky stvárňuje náš pán predseda, zaspievali mu pesničku alebo zarecitovali básničku a dostali sladkú odmenu. Okrem toho, že sú to vždy príjemne strávené dva dni na slniečku tým naši členovia aj zdokonaľujú svoju komunikáciu a prácu s deťmi. Radi pomôžeme aj našim priateľom z Podolia a posilňujeme tak dobrovoľnícku aktivitu našich členov.