Activity

Prijali sme výzvu pani učiteľky Kotrasovej!

Žiaci prvých ročníkov sa zúčastnili Didaktických hier v spolupráci s Detskou organizáciou Fénix.

Stanovištia boli pripravené a po úvodnom stretnutí na školskom dvore to vypuklo.

Deti s deťmi spolupracovali, počúvali, hádali, hrali kvarteto, triedili jedlé a jedovaté huby, určovali turistické značky, dávali prvú pomoc pri odpadnutí, zažili vyhlásenie poplachu, presúvali sa k stanovištiam a pozorovali aké dopravné značky sú v okolí školy.

Ďakujeme naši “fénixáci” a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.