Zoo-farma New Zealand – Modrová

26. septembra 2011
.

V jeden krásny slnečný deň sme sa rozhodli ísť pozrieť do neďalekej farmy ZOO v Modrovej. Skôr ako sme prišli na miesto konania sme si všetci pripli Fénix odznaky aby sme sa navzájom poznali. Počas výletu v ZOO farme v Modrovej sme sa s deťmi rozprávali o detskej organizácii Fénix v ktorej pôsobíme a vykonávame rôzne aktivity. Naše rozprávanie ich tak zaujalo, že aj oni by sa chceli zúčastňovať na našich hrách a výletoch.

V ZOO farme v Modrovej sme mohli vidieť rôzne zvieratká a aj kultúru iných krajín ako napríklad Nový Zéland, Austrália či obydlie indiánskeho kmeňa Maurov. S deťmi sme prešli celú ZOO čo nám zabralo vyše hodiny. I potom boli deti ešte plné elánu a zahrali sme si rôzne súťaže, kde mohli rozvíjať svoju fantáziu a taktiež podávať športové výkony. V hrách rozpoznávali rastliny a mnoho iných vecí. Za ich statočný výkon sme im dali každému cenu, v podobe štrikovaných zvieratiek, ktoré môžu nosiť na taškách. Po rozdaní zvieratiek sme sa naložili do autobusu a vydali sa na spiatočnú cestu domov. Výlet bol plný poznatkov a všetci sme radi, že sme sa dobre zabavili a strávili pekný deň. Vďaka realizácii tohto projektu sme medzi nás priviedli nových členov a kamarátov ktorým sa venujeme a pripravujeme im rôzne aktivity.

Maťa